Nhẹ

Có những lời yêu thương ngày ấy

Nhẹ tựa lông hồng, nhẹ như mây

Vì dễ dàng nên chẳng ai khắc cốt

Chẳng ghi tâm, chẳng mảy may buồn.

.

#kc 

Bài thơ thứ 11

09.05.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s